carnaval met vriendinnenOm te genieten van de terugbetalingsactie:

  1. Koop je van 10 februari t.e.m. 8 maart 2020 tegelijkertijd twee producten die in aanmerking komen voor de aanbieding*.
  2. 2 Ga je ten laatste op 15 maart 2020 naar de website www.vriendinnencarnaval.be. Vul het online inschrijvingsformulier volledig in en controleer de ingevoerde informatie.
  3. 3 Upload je de volgende bewijsstukken:
    • Het gescande kasticket waarop je de datum, omschrijving en prijs van de producten die in aanmerking komen voor de aanbieding hebt omcirkeld. Als deze gegevens niet duidelijk omcirkeld zijn, is de terugbetalingsaanvraag ongeldig en kan deze dus niet worden behandeld.
    • Scans van de twee streepjescodes.

Je krijgt de aankoopprijs min €1 van het minst dure speelgoed terugbetaald via overschrijvingbinnen een termijn van ongeveer 8 à 10 weken vanaf de afsluitingsdatum van de actie. De actie is alleen geldig via online inschrijving door te surfen naar www.vriendinnencarnaval.be Papieren deelnames worden niet aanvaard. De aankoop moet in België en Luxemburg in de deelnemende winkels gebeuren (Dreamland-winkels doen niet mee aan deze promoactie). Aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promoties of lopende kortingen. Actie is beperkt tot één terugbetaling per bankrekeningnummer en huishouden (zelfde naam, zelfde adres, zelfde IBAN/BIC-rekeningnummer). Aanbieding is alleen geldig bij de gelijktijdige aankoop van 2 producten (zelfde kasticket) die in aanmerking komen voor de promotie. Als HighCo DATA een aanvraag onvolledig, onleesbaar of onjuist acht, als er een vermoeden van fraude bestaat of als de modaliteiten van de actie niet gerespecteerd zijn, zal de aanvraag nietig worden verklaard.

De verzamelde gegevens worden elektronisch verwerkt door verwerkingsverantwoordelijke MATTEL BELGIUM, gevestigd te Atomiumsquare 202 - Bus 275 - 1020 Brussel - België, om de terugbetaling van de commerciële acties op zijn producten te beheren. De coördinator Persoonsgegevens is de heer René Van den Polder, rene.vandenpolder@mattel.com. De verzamelde informatie is noodzakelijk voor deze verwerking en is bedoeld voor de bevoegde diensten van MATTEL Belgium. De wettelijke basis van de gegevensverwerking is de toestemming van de betrokkenen. We bewaren je gegevens gedurende een jaar vanaf de afsluitingsdatum van de actie.

Overeenkomstig de gewijzigde wet van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden heb je recht op toegang, bevraging, rechtzetting, uitwissing en beperkte verwerking van je gegevens, recht op verzet van overdraagbaarheid,van prospectie of om een legitieme reden, recht om een klacht in te dienen bij de CNIL en recht om vast te leggen wat er met je persoonsgegevens moet gebeuren na je overlijden door de juridische dienst van MATTEL BELGIUM te contacteren, gevestigd te Atomiumsquare 202 - Bus 275 - 1020 Brussel - België, vergezeld van een kopie van een identificatiedocument waarop je handtekening staat en de naam van deze actie. Indien een deelnemer echter vóór het einde van deze actie zijn recht op verzet zou uitoefenen of een uitwissing van zijn persoonsgegevens zou vragen dan wordt zijn aanvraag automatisch geannuleerd aangezien zijn gegevens noodzakelijk zijn voor de verwerking van de aanvraag. Voor meer informatie, consulteer onze online privacyverklaring op de website https://www.mattel.com/en-us/privacy-statement

*Zie lijst van producten die in aanmerking komen voor de aanbieding op www.vriendinnencarnaval.be

Na 30/04/2020 worden klachten niet meer in aanmerking genomen