© 2023 Mattel. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN

-

Deze website kan publicitaire informatie bevatten. Omdat deze website minder vaak geüpdatet wordt, is het mogelijk dat het speelgoed op deze website andere kenmerken vertoont dan het speelgoed dat in de winkel verkocht wordt. We raden u dan ook aan om de kenmerken in de winkel te controleren voor u het speelgoed koopt. Om dezelfde redenen is het mogelijk dat bepaald speelgoed niet of niet meer verkocht wordt in België. Deze website wordt beheerd door Mattel België. Uw gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de hierna vernoemde voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de hierna vernoemde voorwaarden, gelieve deze website dan meteen te verlaten.

GEBRUIK VAN DE CONTENT VAN DEZE WEBSITE

Mattel beheert deze website voor informatieve, educatieve en communicatieve doeleinden. Deze website en/of onze nieuwsbrieven kunnen publicitaire informatie bevatten. Omdat deze website minder vaak geüpdatet wordt, is het mogelijk dat de producten op deze website en/of in onze nieuwsbrieven andere kenmerken vertonen dan de producten die in de winkel verkocht worden. We raden u dan ook aan om de kenmerken in de winkel te controleren voor u de producten koopt. Om dezelfde redenen is het mogelijk dat sommige producten niet of niet meer verkocht worden in België. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mattel is het strikt verboden deze website te kopiëren, te verspreiden, te wijzigen, te vertonen, te publiceren, te gebruiken voor afgeleide producten, over te dragen of op andere wijze te gebruiken dan voor puur persoonlijke, niet-commerciële en huishoudelijke doeleinden. Het downloaden van een kopie van de content op een tijdelijke opslagruimte op één enkele computer voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is toegestaan op voorwaarde dat de copyrightvoorwaarden, merken of andere eigendomsrechten niet verwijderd of gewijzigd worden. Met uitzondering van de hierna vernoemde voorwaarden mag geen enkel deel van deze website geïnterpreteerd worden als zijnde een licentie of enig recht onder de copyrightvoorwaarden of enige andere wet ter bescherming van de intellectuele eigendom. Vermoedt u dat een tekst, foto of ander element op deze website, waarvan u denkt de intellectuele eigendomsrechten te bezitten, onrechtmatig op deze website gepubliceerd of verspreid werd? Gelieve dan contact op te nemen met de juridische dienst van Mattel op het volgende adres: Mattel België nv/SA, Bogota 202, Box 275 - Trade Mart, Atomiumsquare, 1020 Brussel, België

UW BERICHTEN AAN MATTEL

Mattel ontvangt graag feedback van zijn klanten. Indien u een bericht naar Mattel stuurt, aanvaarden we echter geen enkel creatief idee of suggestie met betrekking tot onze producten of commerciële programma's, tenzij we u hier uitdrukkelijk om gevraagd hebben. We vragen u dan ook geen originele stukken, zoals ideeën voor speelgoed, spelletjes of andere producten, noch suggesties voor creaties, ideeën, opmerkingen, tekeningen, concepten of enige andere informatie van die aard toe te sturen.

UITSLUITING VAN GARANTIE

Het materiaal op deze website kan technische of andere fouten bevatten. Het gebruik van en de navigatie op deze website zijn voor eigen risico. Mattel en elke andere partij die meegewerkt heeft aan de creatie, productie of verspreiding van deze website kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden voor directe, incidentele, bijkomende of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website. Mattel kan niet garanderen dat deze website ononderbroken en foutloos werkt, noch dat deze website of de server van deze website geen virussen of andere gevaarlijke elementen bevat. Zonder beperking van de bepalingen hierboven raadpleegt u alle informatie op deze website 'ALS ZODANIG' ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIE BETREFFENDE COMMERCIALISERING, GESCHIKTHEID VOOR BIJZONDER GEBRUIK OF NIET-VERVALSING. Opmerking: volgens sommige wetgevingen is het uitsluiten van impliciete garanties verboden. Het is dus mogelijk dat sommige van de hierboven vernoemde bepalingen niet op u van toepassing zijn. Mattel behoudt zich het recht voor om deze website op eender welk moment te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

LINKS

Mattel heeft niet alle links op deze website gecontroleerd en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de content van externe webpagina's en elke andere website waarnaar deze website verwijst. Dat een link van een website op deze website verschijnt, betekent niet automatisch dat Mattel deze website goedkeurt. Het gebruik van links naar andere webpagina's of websites is voor eigen risico.

ALGEMENE BEPALINGEN

Mattel kan deze voorwaarden naar wens wijzigen door deze publicatie te updaten of te wijzigen. De nieuwe voorwaarden worden dan van kracht op de datum van publicatie. Mattel België beheert deze website vanuit België en kan niet garanderen dat de informatie op deze website geschikt of beschikbaar is voor gebruik in een ander land. Indien u deze website in het buitenland gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor de wettelijke conformiteit ervan in het land van verblijf of gebruik. De producten van Mattel zijn in alle uithoeken van de wereld verkrijgbaar. Toch is het mogelijk dat de producten die op deze website vermeld worden niet overal verkrijgbaar zijn. Indien een deel van deze voorwaarden niet uitvoerbaar is, wordt dit gedeelte geacht, in de mate van het mogelijke, te voldoen aan de van kracht zijnde wetten en blijven alle andere bepalingen volledig van toepassing. Elk recht op vervolging dat u mogelijk hebt na gebruik van deze website moet binnen één jaar na het ontstaan van de reden van de klacht of vervolging uitgevoerd worden. Na deze periode wordt uw klacht niet-ontvankelijk verklaard. Deze voorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving, met uitzondering van de Franse regelgeving en de verdragen met betrekking tot wetsconflicten die door België ondertekend werden.

COPYRIGHT

Tenzij anders vermeld, valt alles wat u op deze website ziet of leest onder het auteursrecht en de naburige rechten van het auteursrecht en het copyright, en mag het, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mattel, enkel gebruikt worden in overeenstemming met de hierboven vernoemde voorwaarden. Mattel garandeert en beweert niet dat uw gebruik van de materialen op deze website de rechten van derden die geen deel uitmaken van Mattel of zijn filialen niet schendt. Afbeeldingen, foto's of illustraties op deze website zijn eigendom van Mattel of worden met toestemming van Mattel gebruikt. U, of iedereen die van u toestemming kreeg, mag dit materiaal niet gebruiken, tenzij u uitdrukkelijke toestemming kreeg in overeenkomst met deze voorwaarden of de bijzondere toestemmingsvoorwaarden op deze website. Ongewettigd gebruik van deze afbeeldingen kan leiden tot de schending van de auteursrechten, de rechten op commerciële eigendom, het privaatrecht, de reclamerechten en de van kracht zijnde communicatieregelgeving.

MERKEN

De merknamen, logo's en handelsmerken (samen de 'merken') op deze website zijn gedeponeerde merken en handelsmerken van Mattel, Inc., zijn filialen en andere derde bedrijven. Geen van de elementen van deze website kan geïnterpreteerd worden als een toekenning, stilzwijgend, door uitsluiting of op enige andere manier, van een licentie of gebruiksrecht voor een van de merken op deze website zonder schriftelijke toestemming van Mattel of een derde bedrijf dat eigenaar is van het merk op deze website. Elk gebruik dat de rechten op de merken op deze website of enige andere content van deze website schendt en niet voldoet aan de hierboven vernoemde voorwaarden is strikt verboden.

WETTELIJKE VERMELDINGEN EN CREDITS

Mattel België nv/SA
Hoofdzetel: Bogota 202, Box 275 - Trade Mart, Atomiumsquare, 1020 Brussel, België
Uitgever: Sanjay Luthra.
Redactieverantwoordelijke: Sanjay Luthra.
Hosting: Yomoc - Digitaal communicatiebureau - Lissabon, Portugal +351 211 582 113.
Design en ontwikkeling: Yomoc - Digitaal communicatiebureau - Lissabon, Portugal +351 211 582 113.